POLAS – streŇ°n√© svetl√≠ky, ich v√Ĺroba a mont√°Ňĺ

POLAS – streŇ°n√© svetl√≠ky, ich v√Ĺroba a mont√°Ňĺ

polas.sk

Vyr√°bame streŇ°n√© svetl√≠ky z odoln√Ĺch materi√°lov, ktor√© s√ļ aplikovateńĺn√© pre r√īzne stavebn√© objekty za √ļńćelom dodania denn√©ho svetla, v√Ĺmeny vzduchu ńći ako v√Ĺlez na strechu. Dod√°vame ich a montujeme v manu√°lnych aj elektrick√Ĺch prevedeniach.

StreŇ°n√© svetl√≠ky, ako √ļspora energie

Sme odborn√≠kmi a Ň°pecialistami na dod√°vku streŇ°n√Ĺch svetl√≠kov, ktor√© montujeme po celom Slovensku. Ich vyuŇĺitie je vhodn√© vŇ°ade tam, kde je nedostatok svetla a minim√°lne moŇĺnosti otv√°rania okien. Vyr√°bame ich z vysokokvalitn√Ĺch materi√°lov vńŹaka ńćomu s√ļ odoln√© vońći poveternostn√Ĺm podmienkam. Montuj√ļ sa na stropn√ļ ńćasŇ• striech prevaŇĺne do r√īznych h√°l, gar√°Ňĺi ńći skladov√Ĺch priestorov. S√ļ skvel√Ĺm pomocn√≠kom na prep√ļŇ°Ň•anie denn√©ho svetla a vzduchu. Z√°roveŇą tak Ň°etria energiu, ktor√° by sa za in√Ĺch okolnost√≠ musela vyuŇĺ√≠vaŇ• aj pońćas slneńćn√Ĺch dn√≠. Kdekońĺvek s√ļ streŇ°n√© svetl√≠ky namontovan√©, tam prin√°Ň°aj√ļ efekt priameho osvetlenia a odvetrania. StreŇ°n√© svetl√≠ky vyr√°bame z hlin√≠kov√Ĺch konŇ°trukci√≠ v pr√≠rodnom odtieni hlin√≠ka, pr√≠padne ich vieme dofarbiŇ• pr√°Ň°kov√Ĺmi farbami.

streŇ°n√© svetl√≠ky

Klasické bodové kupolové svetlíky

Okrem beŇĺn√Ĺch streŇ°n√Ĺch svetl√≠kov v√°m pon√ļkame aj Ň°pecifick√© bodov√© kupolov√© svetl√≠ky, ktor√© sa vyznańćuj√ļ dlhorońćnou ŇĺivotnosŇ•ou a vynikaj√ļcimi tepelnoizolańćn√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Montujeme ich na ploch√© strechy s miernym sklonom. Vhodn√© s√ļ v podstate kdekońĺvek, kde je potrebn√© stropn√© osvetlenie. M√īŇĺete nimi vetraŇ•, p√ļŇ°Ň•aŇ• denn√© svetlo do priestoru, ale pouŇĺiŇ• ich aj, ako v√Ĺlez na strechu. Veńĺkou v√Ĺhodou bodov√Ĺch kupolov√Ĺch svetl√≠kov s√ļ modern√© a bez√ļdrŇĺbov√© materi√°ly. Jednotliv√© profily vyr√°bame bez tepeln√Ĺch mostov s ńćist√Ĺm dizajnom bez ak√Ĺchkońĺvek skrutiek. VybraŇ• si m√īŇĺete z viacer√Ĺch preveden√≠, a to pevn√© prevedenie, s elektrick√Ĺm alebo manu√°lnym vetran√≠m, a tak isto aj streŇ°n√Ĺ v√Ĺlez vyrob√≠me buńŹ manu√°lny, alebo elektrick√Ĺ.