Respirátor – ako ochrániť seba a svoje okolie?

Respirátor – ako ochrániť seba a svoje okolie?

respirátor

Respirátor je osobný ochranný prostriedok, ktorý pomáha zamedziť šíreniu vírusov a baktérií. Na trhu existuje množstvo typov respirátorov, od jednorazových až po viacnásobne použiteľné. V tomto článku sa pozrieme na to, ako respirátor funguje a kedy by sme ho mali nosiť.

respirártor

Ako funguje respirátor?

Respirátor je navrhnutý tak, aby minimalizoval prienik nebezpečných častíc do nášho dýchacieho systému. Najbežnejšie respirátory majú filter, ktorý zachytí častice v ovzduší. Jednorazové respirátory majú filter z papiera, ktorý sa po použití vyhodí, zatiaľ čo viacnásobne použiteľné respirátory majú vymeniteľný filter. Respirátor by sme mali nosiť vtedy, keď sme v kontakte s ľuďmi alebo v prostredí, kde je vysoké riziko prenosu choroby. V súčasnosti je toto riziko zvýšené kvôli pandémii COVID-19. Respirátor môžeme použiť aj vtedy, ak sme alergickí na niektoré alergény v ovzduší alebo pracujeme v prostredí s nebezpečnými chemikáliami.

Ako môžeme prispieť k ochrane životného prostredia pri používaní respirátorov?

Rúško sa používa na minimalizáciu šírenia chorôb tým, že zachytáva častice, ktoré vychádzajú z úst a nosa pri kašli a kýchaní. Na rozdiel od respirátora nie je rúško navrhnuté na ochranu nositeľa pred vdýchnutím nebezpečných častíc. Rúška sú najčastejšie viacnásobne použiteľné a často sa vyrábajú z textilných materiálov. Niektoré spoločnosti sa snažia minimalizovať svoj dopad na životné prostredie ponukou ekologických alternatív. Napríklad, namiesto jednorazových respirátorov, ktoré obsahujú plastové filtre, môžeme použiť respirátory s vymeniteľnými filtrami. Okrem toho, existujú aj alternatívy pre papierový program, ako sú napríklad papierové utierky z recyklovaného papiera, ktoré majú menší dopad na životné prostredie. Neváhajte a kontaktujte nás. Radi vás oboznámime so všetkým, čo ponúkame.

Prečítajte si tiež: